HomeOutsourcingServisInternetReferenceOdkazy
 
Home
Kontakty
Informace
Služby
Produkty
Podpora
Software audit - metodika
  přínos auditu SW metodika auditu SW orientační ceník  

a) PreAudit analýza

Schůzka konzultanta s vedením Vaší společnosti a zkušební sběr dat . V případě zjištění anomálií bude audit pokračovat až po jejich odstranění .

Prováděné úkony

 • Plán postupu sběru dat
 • Stanovení účelu a rozsahu inventarizace a následného auditu
 • Stanovení časového rozvrhu inventarizace
 • Výběr nástroje pro inventarizaci
 • Zkušební inventarizace u tří PC po ověření postupu a zjištění anomálií

b) Inventarizace softwaru

Jednorázová inventarizace instalovaného a používaného softwaru.

Prováděné úkony

 • Sběr dat z PC
 • Vyhotovení specifikačních listů PC
 • Vyhotovení uživatelských dotazníků
 • Kontrola existence směrnic a nařízení pro správu a instalaci SW ve společnosti
 • Vyhotovení závěrečné zprávy se souhrnem instalovaného SW

c) Vyhledání a sladění licenční dokumentace

Prováděné úkony

 • Dohledání nabývacích dokladů od dodavatelů
 • Kontrola správnosti nabývacích dokladů
 • Vyřešení nesrovnalostí v nabývacích dokladech (dožádání dokladů u dodavatelů apod.)
 • Doplnění databáze licenčních dokumentů
 • Doplnění databází produktů (o nové i vlastní aplikace)
 • Ostatní konzultace
 • Služby v oblasti správy a auditu licencí

d) Identifikace problémů, návrh narovnání licencí

Prováděné úkony

 • Vyhotovení úplné závěrečné zprávy
 • Kontrola správnosti použití licenční politiky
 • Identifikace problémů a okamžité návrhy řešení
 • Návrh na narovnání licencí
 • Návrh dlouhodobé správy licencí
 • Návrh periodických kontrol
 • Zpráva auditora

e) Doplňkové služby

Vyhotovení zásad a směrnic pro užívání SW a HW v organizaci
Doporučení vhodného prostředí pro správu SW a HW
Školení administrátorů a uživatelů v oblasti správy licencí

  přínos auditu SW metodika auditu SW orientační ceník